6 Ocak 2019

Kısa CV

Aksaray doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Konya’da tamamlamıştır. Özel bir eğitim kurumundan “Bilişim Tekniği ve Bilgisayar Programcılığı sertifikasını almış, Halk Eğitim Merkezlerine bağlı değişik birimlerde 1989-1995 yılları arasında üç dönem Bilgisayar Usta Öğreticiliği yapmıştır.
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1996 da mezun olmuştur. Eylül 1996 yılında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmış, Mayıs 1998 de Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde İç Hastalıkları "Bilim Uzmanı" unvanını, Aralık 2002 de Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde İç Hastalıkları "Doktor" unvanını almıştır. Şubat 2003 tarihinde Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Dr. Arş. Gör. Olarak görevine başlamış, 2007 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atanmıştır. Eylül 2013'de "Doçent" unvanını almıştır. 14.Şubat.2014 tarihinden itibaren Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Hakemli dergilerde yayınlanmış 34 makalesi, 54 kongre bildirisi,141 atıf ile çeşitli sempozyum ve çalıştaylara katılımı vardır.  
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques dergisinin kurucu-yayımcısı olup Baş Editörlüğünü yapmaktadır. Yine "International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST)" ve "International Conggress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)" ın kurucularından olup başkanlıklarını yapmaktadır.

“Bu zamanda insanlar, ihsanını, muhtaçlara çok pahalı satarlar…”


Eğitim
1996 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi - Veteriner Hekim - DVM
1998 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Bilim Uzmanı - MSc
2002 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doktor - PhD
2013  YOK - Doçent - Assoc. Prof.Mesleki İlgi Alanları

         Sindirim Sistemi - 
Digestive System
Çiftlik Hayvanları - Deplasmanlar
At - Sancı / Horse – Colic

Metabolizma ve Karans Hastalıkları - Metabolic Disorders
Se, Cu, Zn, Fe, Vit A, D, E -B

Koruyucu Hekimlik - Preventive Medicine
Buzağı - Pasif Transfer - Aşı
Calf - Passive Transfer – Vaccine

Klinik Biyokimya - Clinical Biochemistry
Oksidatif Stres parametreleri
Oxidative Stress Parameters


 Hazırladığı
Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı:
“Neonatal Sağlıklı ve İshalli Buzağılarda Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonlarının Önemi”
Danışman: Prof. Dr. Abdullah BAŞOĞLU

Doktora Tezi ve Danışmanı:
“Atlarda anormal davranışlar ile Bazı Psikobiyolojik Ajanlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması”
Danışman: Prof. Dr. Aslan KALINBACAK


 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Mehmet BATMAZ, Siverek Bölgesi Koyunlarda Selenyum, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, 2013.
Metin BOZ, Akçakale Bölgesinde Koyunlarda Demir, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, 2013.
Mehmet YURTSEVEN, Hilvan Bölgesi Koyunlarda Demir, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, 2014.
İbrahim Halil ÇELİK, Suruç Bölgesi Koyunlarda Demir, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, 2014.
Murat KARAKUŞ, Şanlıurfa Merkezdeki Koyunlarda Demir, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, 2014.


 Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Septisemik buzağılarda immunglobulin G ve tümör nekrozis faktör konsantrasyonları. TÜBİTAK VHAG Proje No. 1338, 2001–113: Yardımcı Araştırmacı, (2001).
2. Atlarda Anormal Davranışlar ile Bazı Psikobiyolojik Ajanlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 307. Yardımcı Araştırmacı, (2002).
3. Yarış atlarında nakil stresine karşı bazı antioksidan uygulamalarının etkilerinin araştırılması. Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 807. Yürütücü, (2007).
4. Şap Aşısı ve Antioksidan (Se+Vit E) Uygulamalarının Bazı İz Elementler ve Oksidatif Stress Parametreleri Üzerine Etkileri. Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 896, Yardımcı Araştırmacı, (2009).
5. Solunum sistemi problemli kuzularda antioksidan enzim aktiviteleri ve MDA düzeyinin araştırılması. Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 895, Yardımcı Araştırmacı, (2009).
6. Akçakale Bölgesinde Koyunlarda Demir, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 12180. Yürütücü, (2012).
7. Şanlıurfa Merkezdeki Koyunlarda Demir, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 13133. Yürütücü, (2013).
8. Hilvan Bölgesi Koyunlarda Demir, Bakır ve Çinko Seviyelerinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: 13134. Yürütücü, (2013).
9. Aksaray Yöresi Kazlarda Kuluçka Randımanı, Büyüme ve Sürü Sağlığı Üzerine Araştırmalar, ASÜ-BAP projesi, 2015-001, Araştırmacı.
10. Koyun ve Keçilerde Border Desease (BD) ve Bovine Viral Diarrhea (BVD) virüslerinin serolojik araştırılması. ASÜ-BAP projesi, 2015-022, Yardımcı Araştırmacı.
11. Aksaray ve Komşu İllerde İlgili Kamu Kurumlarının Güvenli Hayvan Kurtarma Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. ASÜ-BAP projesi, 2015-025, Yardımcı Araştırmacı.
12. Malaklı Köpeği Bölgesel Gen Bankası Kurulması. ASÜ-BAP projesi, 2015-042,Yardımcı Araştırmacı.
13. Kıl keçilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal kan parametreler. ASÜ-BAP projesi, 2015-052, Yardımcı Araştırmacı. 
14. Adriamycine Nefropatisinde Fetal Böbrek Kökenli MKH Uygulamasının Etkilerinin Araştırılması. ASÜ-BAP projesi, 2015-065, Yardımcı Araştırmacı.


 İdari Görevler:
Komisyon Üyeliği, “Veteriner Hekimliği Kliniklerinde Türe Dayalı Eğitim” raporunun değerlendirilmesi, 2011
Komisyon Üyeliği, “Yatay Geçiş İnceleme komisyonu”, 2011 ve 2012.
Anabilim Dalı Başkanlığı, Hr. Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları, 2013.
Dekan Yardımcılığı,  ASÜ Veteriner Fakültesi 2014 - 2015
Fakülte Kurulu Üyeliği, ASÜ Veteriner Fakültesi, 2014-
Senato Üyeliği, ASÜ Veteriner Fakültesi Temsilcisi, 2014-2016
Bölüm BaşkanlığıASÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü, 2014-
Anabilim Dalı BaşkanlığıASÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları, 2014-
BAP Komisyon Üyeliği, Aksaray Üniversitesi, 2014-2016
Bilimsel Yayınlar Etik Kurul Üyeliği, Aksaray Üniversitesi, 2014- 2016
Eskil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Aksaray Üniversitesi Ağustos 2015- Aralık 2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, ASÜ Veteriner Fakültesi, 08.112016-
Akademik Birim Danışma Kurulu Üyeliği, ASÜ Veteriner Fakültesi, 20.12.2016-


 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Veteriner Hekimliği Gelişim Derneği, (Başkan 2012-2014) - 2016
Yerel Etik Kurul Üyeliği, 2013-2014


 Bilimsel Organizasyonlarda Görevler:
19–21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen "Uluslararası Katılımlı Şanlıurfa’da Çiftlik Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Arayışları" konulu Çalıştayın düzenleme kurulunda yer aldı.
5-6 Nisan 2016 tarihlerinde Uluslararası katılımlı "Çiftlik Hayvancılığı Soru(n)ları ve Çözüm Arayışları" - Eskil Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanlığıyaptı.
"Enfeksiyöz Etkenlere Karşı Laboratuvar Ortamlarında Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri" konferansı organizasyonunda yer aldı.
25-29 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Veteriner Bilim ve Tekniklerinde Gelişmeler Kongresi düzenleme kurulu Genel Sekreterliğini yaptı. 4-8 Ekim 2017 de düzenlenen II. Kongrenin Organizasyon Komitesi Başkanlığını, 5-9 Eylül 2018de düzenlenen III. Kongrenin Eş Başkanlığını yürütmüştür. 10-14 Temmuz Kiev/Ukrayna’da düzenlenecek olan IV. Kongrenin Eş Başkanlığını yürütmektedir.
Yayın hayatına 2016 yılında başlayan, açık erişim - elektronik ortamda yayınlanan "Journal of Advances in VetBio Science and Techniques" mesleki derginin I.Editörü ve imtiyaz sahibidir. 
"International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)" ın Kongre Başkanlığını yapmaktadır.

“19. World Congress on Biotechnology” nin bilim kurulunda yer almıştır. “Dehşet aldığın zaman, İbrahim hakkı gibi 'mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler' de, pencerelerden seyret, içlerine girme…”